Bookingsystemer for reisearrangører og transportører!

PDS påmeldingsturer (katalogturer)

PDS er utviklet i samarbeid med erfarne reisearrangører og transportører som produserer/kjører turer for lag/foreninger/firma og enkeltpersoner(påmeldingsturer). PDS kan benyttes uavhengig av transportmiddel.

PDS gir deg full kontroll enten det gjelder ledige plasser på påmeldingsturer eller ledige kapasitet buss og sjåfør.

Det er lagt vekt på at systemet skal være enkelt å bruke men i tillegg være fleksibelt og inneholde de nødvendige funksjonene. Tilbakemeldinger fra våre kunder bekrefter at dette er tilfelle.

Online påmelding tur

Med denne modulen kan påmeldingsturer publiseres på web. Turprogram kan registreres og/eller lastes opp sammen med turbilder. Det kan velges om turen kun skal publiseres for visning eller publiseres slik at kunder kan gjøre påmeldinger.

I tillegg kan det på hver tur velges endel påkrevde delt så som fødtselsdato, kjønn, passinformasjon m.m. Alle påmeldinger gjort på web oppdateres umiddelbart ferdig fordelt på rom og/eller lugar. WebBooking er også klargjort for kortbetaling. Det kan også legges ut tilleggsprodukter så som f.eks. lunchbufeet, utflukter m.m som kunde da kan bestille samtidig.

Vår WebBooking kan enten integreres i egne nettsider eller kjøres som separat applikasjon.

Integrasjon mot økonomisystemer

PDS har integrasjon mot de aller fleste "kjente" økonomisystemer. (Visma Business, Visma Global, Uni Økonomi, Mamut, Info-Easy, DI-systemer, 24/7, Scenario, Duett, Maritech m.fler)

Det er noe forskjell på hva som overføres til økonomisystemet basert på hvilket økonomisystem det integreres mot men i alle integrasjonene overføres inntekter og reskontro. I noen integrasjoner overføres også betalinger. Det kan også bokføres på avdeling og prosjekt.