Bookingsystemer for reisearrangører og transportører!

PDS bussbooking (transportoppdrag)

PDS er utviklet i samarbeid med erfarne reisearrangører og transportører som produserer/kjører turer for lag/foreninger/firma og enkeltpersoner(påmeldingsturer). PDS kan benyttes uavhengig av transportmiddel.

PDS gir deg full kontroll enten det gjelder ledige plasser på påmeldingsturer eller ledige kapasitet buss og sjåfør.

Det er lagt vekt på at systemet skal være enkelt å bruke men i tillegg være fleksibelt og inneholde de nødvendige funksjonene. Tilbakemeldinger fra våre kunder bekrefter at dette er tilfelle.

Elektronisk kjøreordre

Glem utskrift av kjøreordre eller sending av kjøreordre til sjåfør på e-post!!

Med SjåførWeb vil sjåførene kunne hente sine oppdrag på sin pc, nettbrett eller sin mobiltelefon(smarttelefon kreves). SjåførWeb er sømløst integrert med PDS. Det vil si at oppdrag som tildeles til sjåfør på kontoret umiddelbart er tilgjengelig for sjåfør og alle data som registreres av sjåfør på oppdraget vil umiddelbart oppdateres tilbake på oppdraget og være tilgjengelig på oppdraget på kontoret.

For å gjøre overgangen fra papir mykere kan sjåfør laste ned en «tradisjonell» kjøreordre og skrive ut den dersom de ønsker det for så å logge seg inn etter oppdragets slutt for å registrere inn data som tider, kilometer, bompenger, pax m.m. «Eksterne» dokumenter (f.eks spesifisert reiserute) i Pdf-format kan lastes inn på oppdraget. Sjåfør vil kunne åpne og lese disse dokumentene. Det kan legges inn kartadresser på oppmøtested og kjørerute slik at sjåfør enkelt kan se på kartet hvor kunde skal hentes og kjøres.

Oppdragsoversikt

Bildet viser oppdragsoversikt SjåførWeb på nettbrett/pc.

Eget mobiltilpasset design gjelder dersom sjåfør bruker SjåførWeb fra sin smarttelefon.

Start oppdrag

Registrering av "Start oppdrag" gjøres i store og forklarende "skjemaer".

Sjåfør registrerer i tillegg "Start kunde", "Slutt kunde" og "Slutt oppdrag"

Umiddelbar status oppdatering

Følg med om oppdragene er bekreftet av sjåfør, om sjåføren har startet oppdraget og om oppdraget er fullført.

Status på oppdrag vil automatisk oppdateres slik at trafikkleder kan følge med at oppdragene utføres som avtalt.

Det kan legges inn parameter slik at dersom oppdraget varer lengre enn avtalt så vises dette i PDS slik at prisen kan justeres før fakturering.

Timeregistrering sjåfør

TimeWeb er vår timeregistreringsmodul. Denne MÅ kombineres med SjåførWeb. Regler tilpasses hver enkelt kunde og timer beregne automatisk etter disse når sjåførene bruker SjåførWeb. I tillegg kan sjåførene selvfølgelig registrere manuelle timer så som vask av buss eller andre servicerelaterte oppgaver.

Sjåførene ser selvsagt kun sin egne timer men en administrator (lønningsansvarlig) har tilgang til "alt" og kan godkjenne / avvise timer fra sjåfør. Timegrunnlag pr. sjåfør kan genereres som pdf for punching i lønssystem. På forespørsel lager vi overføring til lønnssystem.

Timeliste ansatt

Bildet viser timer på en ansatt. I dette tilfellet er alle timene godkjente og sum timer pr. dag summeres og grupperes pr. lønnsart i kolonnene til høyre. Dersom sjåfør har registrert tider som går utover oppdragets varighet vil kl.sletter markeres med rødt.

Manuell timeregistrering

Sjåfør kan enkelt registrere manuelle timer. F.eks. vask av buss eller andre servicerelaterte oppgaver.

Oversikt ansatte

Bildet viser oversikt over ansatte. I den lille røde boksen til høyre for hver ansatt vises antall ikke godkjente timeregistreringer på den ansatte.

Web-basert oppdragsadministrasjon

WebAdm er vår web-baserte oppdragsadministrasjon. Alt som registreres her vil selvfølgelig også kunne ses i PDS-Windows og omvendt. Modulen er under stadig utvikling og ny funksjonalitet bygges stadig inn.

Kundetilpasset innlogging

Innlogging PDS ansattportal. Tilpasset for kunde med bakgrunnsbilde.

Oppdragsliste

WebAdm oppdragsliste er utgangspunktet i vår WebAdm. Herfra kan nye oppdrag registreres, buss og sjåfør kan tildeles og oppdragsoversikter kan sendes på epost til sjåfør/innleid selskap +++

Rediger oppdrag

Redigeringsbildet for oppdrag. Dersom kombindert med SjåførWeb vil sjåfører automatisk varsles dersom det gjøres endringer i "viktige" data.

Forespørsel / bestilling fra web

WebOrdre er et web-basert skjema som enten kan integreres i eksisterende hjemmesider eller kjøres i egen fane som egen applikasjon.

WebOrdre gjør det mulig for dine kunder/potensielle kunder å registrere bestillinger og/eller forespørsler online. Bestillinger og forespørsler registrert online lagres automatisk i din PDS for videre behandling / prising med påfølgende utsendelse av bekreftelse/tilbud. Det går automatisk en epost til kunde med innsendte bestillinger/forespørsler. I tillegg vil du bli varslet på epost når det registreres nye bestillinger/forespørsler.

Design/fargevalg m.m kan tilpasses.

Registrering forespørsel/bestilling

Kunde registrerer inn forespørsel/bestilling. Kunde kan registrere inn flere forespørsler/bestillinger før disse sendes inn. Registrerte forespørsler/bestillinger vil vises over skjemaet etterhvert som de lagres.

Dersom det registreres feil kan registrerte forespørsler/bestillinger endres i dette bildet før innsending.

Identifisering kunde

Før innsending av oppdrag kan skje må kunde indentifisere seg.

Ved inntasting av foretaksnr sjekkes kunderegister for match. Dersom match på foretaksnr og e-post adresse er registrert på kunde sendes automatisk innloggingsinformasjon. Dersom ikke match på foretaksnr må kunde fylle ut skjemaet som vise på bildet og vil da bli registert som ny kunde.

Innsending av forespørsler/bestillinger

Etter at identifisering av kunde er gjennomført kan registrerte forespørsler/bestillinger sendes inn. Etter innsending vil kunde få e-post med sine innsendte forespørsler/bestillinger. I tillegg vil det sendes en e-post til valgt e-post adresse med beskjed om at det er kommer nye web-bestillinger slik at disse kan behandles.

Integrasjon økonomisystem

PDS har integrasjon mot de aller fleste "kjente" økonomisystemer. (Visma Business, Visma Global, Uni Økonomi, Mamut, Info-Easy, DI-systemer, 24/7, Scenario, Duett, Maritech m.fler)

Det er noe forskjell på hva som overføres til økonomisystemet basert på hvilket økonomisystem det integreres mot men i alle integrasjonene overføres inntekter og reskontro. I noen integrasjoner overføres også betalinger. Det kan også bokføres på avdeling og prosjekt.

I tillegg har vi mot noen økonomisystemer ordreoverføring. Det vil si at selve faktureringen kan skje i økonomisystemet med alle funksjoner som der ligger for bl.a. purring/renteberegning og overføring til inkasso.